Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds ontvangt pensioenpremies om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Om op de lange termijn aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, belegt het pensioenfonds de pensioenpremies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen waarover rendement wordt behaald.

Het bestuur houdt in het beleggingsbeleid rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiƫle positie van het pensioenfonds. Jaarlijks evalueert het pensioenfonds de beleggingen en past het, indien nodig, het beleid aan.

Verantwoording

Het pensioenfonds is graag duidelijk over het beleggingsbeleid en de resultaten van dit beleid. Kijk voor meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid in het jaarverslag.

Beheren beleggingen

De beleggingen van het pensioenfonds worden beheerd door Kempen Capital Management. Meer over het beleggingsbeleid lees je in de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen.