Verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen: bijdragen aan een duurzame maatschappij

Het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf draagt met zijn beleggingen bij aan een duurzame maatschappij. Dit betekent concreet dat het fonds:

 • belegt in duurzame ondernemingen;
 • zijn invloed gebruikt door te stemmen en in gesprek te gaan met bedrijven om verbeteringen te realiseren;
 • gelooft dat maatschappelijk verantwoord beleggen loont. Duurzame ontwikkeling en bedrijfsvoering kunnen een positieve invloed hebben op de resultaten;
 • voldoende aandacht voor milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur heeft. Dit leidt op lange termijn tot een goed en stabiel rendement.
Het pensioenfonds heeft 3 doelstellingen op het
gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen

 

 1. Verbetering van de rendement-risicoverhouding op lange termijn
  Bedrijven die rekening houden met duurzaamheid lopen minder risico dan bedrijven die dat niet doen. Daarvan is Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf overtuigd. Door duurzaam te beleggen, verwacht het pensioenfonds een positieve bijdrage te leveren aan de rendement-risicoverhouding van de beleggingen.                                                                                                                            
 2. Goede reputatie
  De wijze waarop bedrijven met duurzaamheid omgaan, wordt steeds belangrijker gevonden. Van ondernemingen en beleggers wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf vindt het belangrijk een goede reputatie te hebben en te behouden.                                                                                                                
 3. Via gericht beleid een positief maatschappelijk rendement realiseren zonder negatieve gevolgen voor het financieel rendement.

Net als zijn deelnemers staat Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf met beide benen in de samenleving.

Het fonds vindt het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan deze samenleving. Dat komt zowel de huidige als toekomstige deelnemers ten goede.

Voor een goede en zinvolle toekomst is een goed pensioen nodig, maar ook een duurzame, leefbare wereld.

Klimaat heeft specifieke aandacht bij onze beleggingen omdat we in de dagelijkse praktijk de gevolgen van klimaatverandering ervaren. Ook leveren we met een deel van de beleggingen een maatschappelijke bijdrage aan de thema’s voeding, water en arbeid.

Het pensioenfonds neemt de volgende maatregelen tegen klimaatverandering

1. Het meten van de CO2-voetafdruk van de beleggingen;
2. De CO2-voetafdruk van de beleggingen te verlagen – zelfs tot ónder de doelstellingen van het        klimaatakkoord van Parijs;
3. Het uitsluiten van CO2-intensieve sectoren zoals kolenmijnen en oliebedrijven;
4. Beleggen in de meeste duurzame bedrijven per sector;
5. Aansluiten bij initiatieven om grote bedrijven aan te zetten tot verduurzaming;
6. Beleggen in duurzame energie zoals windmolens.

Door het meten van de CO2-voetafdruk en deze te vergelijken met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs kan het pensioenfonds meten of de vermindering wordt gehaald. Lukt dit niet, dan kijkt het pensioenfonds naar verdere maatregelen om de vermindering te versnellen.

Wil je meer informatie over het verantwoordbeleggingsbeleid? Neem dan contact op met Marius van IJzerloo, telefoon (088) 329 20 56  of e-mail marius.van.ijzerloo@actor.nl.