Gegevens aanleveren

De dienstverband- en loongegevens van jouw werknemers moeten tijdig bij ons worden aangeleverd. Op basis van deze gegevens berekenen wij namelijk de premie en sturen wij jou een factuur.

Wij zorgen er verder voor dat het pensioen van jouw werknemers hierdoor goed wordt geadministreerd.

Pensioenaangifte doen via UPA

De in- en uitdienstmeldingen en de loongegevens van jouw werknemers kunnen na afloop van het loontijdvak direct vanuit het salarispakket bij ons worden aangeleverd. We noemen dit Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Je kunt dit zelf doen of jouw accountant kan dit voor je doen. Het loonheffingennummer van jouw bedrijf moet worden gekoppeld aan jouw account of aan het salarispakket. Hiervoor vul je het UPA registratieformulier in. Ook bij een wijziging van het salarispakket of accountant moet er opnieuw een formulier worden ingevuld. 

Dit zijn de voordelen van UPA

 • Staat garant voor een foutloze gegevensverwerking
 • Je ontvangt direct juiste facturen over de afgelopen periode
 • Op het werkgeversportaal vind je actuele gegevens
 • Je ontvangt meldingen terug via het salarispakket of van je salarispakketleverancier
 • Jouw werknemers krijgen een actueel Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Wat zijn de voorwaarden?

 • Jouw salarispakket moet geschikt zijn voor UPA aanleveringen
 • Het UPA registratieformulier moet worden ingevuld voor de machtiging
 • Werknemers moeten binnen 1 maand na in- of uitdiensttreding aangeleverd worden
 • De loongegevens moeten binnen 14 dagen na afloop van het loontijdvak aangeleverd worden

Ga je via UPA aanleveren?

 1. Kijk of jouw salarispakket geschikt is voor UPA
  Controleer dit in de lijst salarispakketten.

 2. Vul het UPA registratieformulier in
  Geef aan of jij zelf de gegevens aanlevert of jouw accountant.

 3. Je ontvangt via e-mail een bevestiging
  Wij sturen je een bericht dat de koppeling gereed is.

 4. Lever de gegevens van jouw werknemers aan
  Je kunt direct na onze bevestiging de gegevens aanleveren.

UPA Registratie

Dit moet je verder weten

 • Nieuwe werknemer? Meld iedere werknemer, ook een oproepkracht en werknemers onder de 18 jaar, aan in verband met de deelname aan het pensioenfonds en het ontwikkelings- en scholingsfonds VOS.
 • Werknemer uitdienst? Meld jouw werknemer uitdienst.
 • Werknemer in de WIA?  en werkt hij/zij nog voor een deel? Lever dan de loongegevens aan voor het deel dat je werknemer nog werkt.
 • Directeur-grootaandeelhouder(DGA)? is niet premieplichtig als hij/zij 10% of meer van de aandelen van het bedrijf in bezit heeft.
 • Familielid van de eigenaar? is wel premieplichtig als hij/zij in dienst is van het (familie)bedrijf.
 • Periode niet gewerkt? Lever dan een nul-opgave aan. Vul de volgende gegevens in: SV-loon: '0', BTER-loon: '0', SV-dagen: '0', uren: '0,00'.
 • Overgewerkt? Geef dan wel het overwerksalaris door maar niet de overwerkuren.
 • Meeruren gewerkt vanuit meerwerk? Lever die uren dan wel aan. 'Meeruren' zijn de uren die je werknemer langer werkte dan het (parttime) dienstverband maar minder dan de cao-uren van de salarisschaal. Lees meer in de cao voor het Slagersbedrijf.
 • Werknemer met pensioen? Lever dan de loongegevens aan tot en met de laatste dag voordat de werknemer met pensioen gaat.
 • Vakantiegeld uitbetaald? Dit geef je op in het loontijdvak waarin het is uitbetaald bij het salaris.
 • Uitbetaling ná de uitdienstdatum? Lever dan een correctie aan van de werknemer over het laatste loontijdvak voorafgaand aan de datum uit dienst en tel de nabetaling erbij op.
 • deelname aan SeniorenregelingVul het formulier in onderaan deze pagina

 

aanmelden seniorenregeling