Bijna met pensioen

Je pensioendatum is in zicht. Heb je al bedacht wanneer je echt met pensioen wilt gaan? Of wil je nog (voor een deel) blijven werken?

Zowel in de pensioenregeling als in de cao voor het slagersbedrijf zijn er mogelijkheden om je werk langzaam af te bouwen tot aan je pensioen.