Meer of minder werken

Als je meer of minder gaat werken, merk je dat ook in je pensioenopbouw. Als je loon omhoog gaat, bouw je meer pensioen op. En als je loon omlaag gaat, bouw je minder pensioen op.


Ook als je verlof opneemt, verandert er iets. In Nederland zijn er verschillende verlofregelingen, zoals ouderschapsverlof. Je blijft in dienst, maar je krijgt geen of minder loon. Bij onbetaald verlof bouw je geen pensioen op.

Wat moet je doen?

  1. Je loon wijzigt
    Jouw werkgever geeft veranderingen in je loon aan ons door. We berekenen daarna jouw pensioenpremie opnieuw. Je nieuwe pensioenpremie staat op je loonstrook.

  2. Pensioen tijdens verlof
    Wil je tijdens verlof toch doorgaan met pensioen opbouwen? Dan betaal je zelf de hele pensioenpremie. Dus ook het deel dat je werkgever eerder betaalde.

Seniorenregeling

Als je binnen de Seniorenregeling minder gaat werken, blijf je 100% pensioen opbouwen. De Seniorenregeling geldt vanaf 60 jaar. Deze regeling is vastgelegd in de cao voor het Slagersbedrijf (artikel 27).

In de Seniorenregeling kun je 80% gaan werken tegen doorbetaling van 90% van je oorspronkelijke loon. Je pensioenopbouw blijft tijdens de Seniorenregeling gebaseerd op je oorspronkelijke arbeidsuren.

Wil je gebruikmaken van de Seniorenregeling? Bespreek dit dan met je werkgever. Je werkgever meldt je hiervoor aan bij ons pensioenfonds.