Ziek of arbeidsongeschikt worden

Als je langdurig ziek bent, krijg je nog steeds loon, maar niet je hele loon. In de eerste 2 jaar van je ziekte krijg je in totaal maximaal 170% van je loon. Je bouwt dan ook minder pensioen op. Jouw werkgever geeft veranderingen in je loon aan ons door. Wij passen je pensioenpremie hierop aan.

 

Na 2 jaar betalen we een deel van je premie

Na 2 jaar ziek zijn, ontvang je van de overheid een WIA-uitkering. Het pensioenfonds betaalt dan een deel van je pensioenpremie. We noemen dit premievrije voortzetting. Hoeveel we betalen, hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage. Soms betalen we je pensioenpremie helemaal.

% arbeidsongeschikt % premievrije opbouw
0 - 35% 0%
35 - 45% 40%
45 - 65% 50%
65 - 100% 100%

Wat moet je doen?

  1. Premievrijstelling aanvragen
    Vraag de premievrije voortzetting bij voorkeur binnen 1 jaar na je eerste WIA-uitkering bij ons aan.

    Wij hebben een kopie van de volledige UWV-beschikking toekenning WIA nodig en het formulier Aanvraag premievrijstelling bij AO. Wij regelen het dan verder voor je.

  2. Kun je weer meer werken of juist minder?
    Dan kijken we opnieuw hoeveel we meebetalen aan je pensioenpremie. We passen je pensioenopbouw aan volgens de laatste gegevens van het UWV.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid aanvragen