Uit dienst gaan

Als je buiten het slagersbedrijf gaat werken, bouw je geen pensioen meer op bij ons pensioenfonds. Ook als je werkloos wordt, stopt je pensioenopbouw

Je werkgever meldt jou bij ons af. Je krijgt daarna bericht van ons over je opgebouwde pensioen.

Wat moet je doen?

  1. Pensioen meenemen
    Je kunt je pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

  2. Werkloos
    Als je werkloos wordt, kun je zelf doorgaan met pensioen opbouwen. Je betaalt de pensioenpremie dan helemaal zelf, zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Contact