Financiële situatie

Pensioenfondsen hebben last van de lage rente. Hierdoor moeten we nu meer geld reserveren om straks de pensioenen te kunnen betalen. Ook leven mensen gemiddeld langer.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen (de nu en in de toekomst uit te betalen opgebouwde pensioenen). Stel: alle opgebouwde pensioenen moeten tegelijkertijd uitbetaald worden. Bij een dekkingsgraad van 100% lukt dat. Er is precies genoeg geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Boven de 100% beschikt het fonds over een buffer.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond het pensioenfonds is. Bij beslissingen over bijvoorbeeld verhoging van pensioen kijkt het fonds naar de beleidsdekkingsgraad.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daardoor schommelt deze dekkingsgraad veel minder. Hij neemt langzamer af, maar ook minder snel toe.

Beheersen van risico's

Voor een pensioenfonds is het beheersen van risico’s van groot belang. Voor het veilig omgaan met pensioentegoeden gelden strenge wettelijke regels. Naast de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de pensioenfondsen. De wet eist een minimale dekkingsgraad van ongeveer 105%. Als de dekkingsgraad onder dit niveau ligt, is het pensioenfonds wettelijk verplicht een herstelplan bij DNB in te dienen. Hierin staan de maatregelen om de ‘onderdekking’ weg te werken.

 

Verloop dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad is in juni 129,4%. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden:

Juni 2024 131,2%
Mei 2024 130,5%
April 2024 129,3%
Maart 2024 127,6%
Februari 2024 127,9%
Januari 2024 125,9%
December 2023 125,5%
November 2023 129,8%
Oktober 2023 132,3%
September 2023 133,4%
Augustus 2023 129,7%
Juli 2023 130,0%

 

Regels voor pensioenfondsen sinds 2015

Sinds 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen vanwege van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Die moeten zorgen voor stabielere pensioenen en meer transparantie. Deze regels schrijven ook een nieuwe methode voor om de financiële positie te bepalen. Daardoor moet het fonds een beleidsdekkingsgraad gebruiken.

 

Wat betekent een bepaalde dekkingsgraad?

Beleidsdekkingsgraad waarbij er exact voldoende geld is om de uitkeringen nu en straks te betalen 100,0%
Minimale beleidsdekkingsgraad vereist door De Nederlandsche Bank (grens voor dekkingstekort) 104,1%
Beleidsdekkingsgraad waar vanaf pensioen (gedeeltelijk ken worden geïndexeerd (verhoogd) 110,0%
Gewenste beleidsdekkingsgraad om risico's op te vangen (grens voor reservetekort) 116,0%