Financiële situatie

Pensioenfondsen hebben last van de lage rente. Hierdoor moeten we nu meer geld reserveren om straks de pensioenen te kunnen betalen. Ook leven mensen gemiddeld langer.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen (de nu en in de toekomst uit te betalen opgebouwde pensioenen). Stel: alle opgebouwde pensioenen moeten tegelijkertijd uitbetaald worden. Bij een dekkingsgraad van 100% lukt dat. Er is precies genoeg geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Boven de 100% beschikt het fonds over een buffer.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond het pensioenfonds is. Bij beslissingen over bijvoorbeeld verhoging van pensioen kijkt het fonds naar de beleidsdekkingsgraad.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daardoor schommelt deze dekkingsgraad veel minder. Hij neemt langzamer af, maar ook minder snel toe.

Beheersen van risico's

Voor een pensioenfonds is het beheersen van risico’s van groot belang. Voor het veilig omgaan met pensioentegoeden gelden strenge wettelijke regels. Naast de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de pensioenfondsen. De wet eist een minimale dekkingsgraad van ongeveer 105%. Als de dekkingsgraad onder dit niveau ligt, is het pensioenfonds wettelijk verplicht een herstelplan bij DNB in te dienen. Hierin staan de maatregelen om de ‘onderdekking’ weg te werken.

Herstelplan
Vanaf 2011 heeft het pensioenfonds een reservetekort (beleidsdekkingsgraad onder 121,4%). Het fonds heeft een herstelplan opgesteld en ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. In het herstelplan staat welke maatregelen het pensioenfonds neemt om weer financieel gezond te worden. Het herstelplan wordt ieder jaar geëvalueerd.

Verloop dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraden hieronder zijn het gemiddelde van de dekkingsgraden in de laatste 12 maanden:

augustus 2023 130,7%
juli 2023 131,3%
juni 2023 131,3%
mei 2023 131,9%
april 2023 132,3%
maart 2023 132,9%
februari 2023 132,7%
januari 2023 131,8%
december 2022 131,0%
november 2022 130,6%
oktober 2022 128,7%
september 2022 126,6%

 

Regels voor pensioenfondsen sinds 2015

Sinds 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen vanwege van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Die moeten zorgen voor stabielere pensioenen en meer transparantie. Deze regels schrijven ook een nieuwe methode voor om de financiële positie te bepalen. Daardoor moet het fonds een beleidsdekkingsgraad gebruiken.

 

Wat betekent een bepaalde dekkingsgraad?

Beleidsdekkingsgraad waarbij er exact voldoende geld is om de uitkeringen nu en straks te betalen 100,0%
Minimale beleidsdekkingsgraad vereist door De Nederlandsche Bank (grens voor dekkingstekort) 104,1%
Beleidsdekkingsgraad waar vanaf pensioen (gedeeltelijk ken worden geïndexeerd (verhoogd) 110,0%
Gewenste beleidsdekkingsgraad om risico's op te vangen (grens voor reservetekort) 121,4%