Beleggen en risico's

Beleggen is niet zonder risico. We brengen de risico’s daarom regelmatig in kaart. We berekenen dan hoe onze financiële positie zich op lange termijn kan ontwikkelen, binnen verschillende economische scenario’s. Op die manier kunnen we inschatten hoe groot het risico is dat we in de toekomst niet alle pensioenen kunnen betalen. Maar ook welke ruimte er is om invulling te geven aan onze ambities. 

Het beheersen van risico’s
In ons beleid sturen we op de beheersing van risico’s. De Nederlandsche Bank beoordeelt regelmatig hoe hoog de risico’s zijn en of we voldoende buffers hebben om tegenvallende ontwikkelingen te kunnen verwerken. In ons beleid houden we rekening met de volgende risico’s:

  • Renterisico: het risico dat de rente onze financiële situatie negatief beïnvloedt.
  • Aandelen- en onroerend goed risico: de waarde kan schommelen. We zorgen daarom voor een goede selectie van aandelen en spreiding over regio’s en sectoren.
  • Inflatierisico: inflatie heeft invloed op de waarde van onze beleggingen, de koopkracht. Dit heeft gevolgen op eventuele toeslagen-verplichtingen.
  • Tegenpartij-/kredietrisico: het risico dat de tegenpartij niet (meer) aan zijn verplichtingen kan voldoen, bijvoorbeeld door schulden.
  • Liquiditeitsrisico: het risico dat een belegging niet op tijd tegen een redelijke prijs kan worden verkocht.
  • Valutarisico: het risico dat wisselkoers de waarde van een belegging beïnvloedt. Dit risico is klein omdat we voornamelijk beleggen in euro’s.
  • Operationele risico’s: we stellen eisen aan onze dienstverleners. Denk bijvoorbeeld aan regels voor tekeningsbevoegdheid en functiescheiding.


Meer weten over de risico’s of hoe we deze beheersen? Bekijk dan ons beleggingsbeleid.