Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wij geloven dat een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (mvb-beleid) bijdraagt aan het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen. Maar uiteraard ook aan een betere, leefbare wereld.

Onze drie doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord beleggen
In ons maatschappelijk verantwoord beleggen beleid gaan wij uit van drie doelstellingen: verhouding rendement-risico, goede reputatie en rendement.

 1. Verhouding rendement-risico
  Bedrijven die rekening houden met duurzaamheid lopen minder risico dan bedrijven die dat niet doen. Daarom beleggen we in duurzame ondernemingen om zo de verhouding tussen rendement en risico op lange termijn te verbeteren.

 2. Goede reputatie
  Van ondernemingen en beleggers wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

 3. Rendement
  Door gericht beleid kunnen we bijdragen aan een duurzame maatschappij zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het financieel rendement.

Maatregelen tegen klimaatverandering

In onze beleggingen denken we aan het klimaat. We kijken naar de financiële risico’s van klimaat voor de waarde van de beleggingen en naar manieren om met de beleggingen klimaatverandering tegen te gaan. Wij nemen verschillende maatregelen tegen klimaatveranderingen:

 1. We meten de CO2-voetafdruk van onze beleggingen.
 2. We willen de CO2-voetafdruk van onze beleggingen verlagen. Zelfs tot ónder de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.
 3. We beleggen niet in sectoren met een hoge CO2-uitstoot, zoals kolenmijnen en oliebedrijven.
 4. We beleggen in de meeste duurzame bedrijven per sector.
 5. We sluiten aan bij initiatieven om grote bedrijven aan te zetten tot verduurzaming.
 6. We beleggen in duurzame energie zoals windmolens.

Meer informatie

 • Bekijk ons volledige mvb-beleid (pdf).
 • Wil je nog meer informatie over het mvb-beleid? Neem dan contact op met Marius van IJzerloo, telefoon (088) 329 20 56  of e-mail marius.van.ijzerloo@actor.nl.