Uitgangspunten van ons beleggingsbeleid

In ons beleggingsbeleid werken wij met een aantal uitgangspunten. Elke jaar evalueren wij ons beleggingsbeleid en de uitgangspunten. Als het nodig is, passen we het beleid aan.

Een overzicht van onze uitgangspunten
Bij Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf zijn deze uitgangspunten de basis van ons beleggingsbeleid.

 1. Risicobeheer
  Wij proberen onze pensioenen elk jaar te verhogen. We kiezen dan ook voor een risicoprofiel met een lage kans op het verlagen van de pensioenen.

 2. Spreiding
  We zorgen voor voldoende spreiding. Zo zijn we minder gevoelig voor schokken op de markt. We maken ook een zorgvuldige afweging tussen passief en actief beleggen én we kijken naar alle verschillende belangen.

 3. Investeren in Nederland
  We kijken in het bijzonder naar investeringsmogelijkheden in Nederland.

 4. Lange termijn visie
  Ons beleggingsbeleid is gericht op de lange termijn. We voeren daarom een stabiel en duurzaam beleid.

 5. Maatschappelijk verantwoord beleggen
  Wij geloven dat een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid bijdraagt aan het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen. Daarom beleggen we zoveel mogelijk verantwoord.

 6. Kostenbeheersing
  We zitten ons om in de kosten laag te houden, met een hoog rendement als doel. We sturen altijd op de verhouding risico, rendement en kosten. Alle drie zijn belangrijk, niet een van de drie.

 7. Transparantie
  We beleggen zoveel mogelijk in transparante markten, in producten die we begrijpen en kunnen uitleggen aan onze deelnemers.