Klachten

Het pensioenfonds probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de dienstverlening.

Neem in dat geval meteen contact met ons op. Vaak kan de klacht dan eenvoudig worden opgelost. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom. Daarmee stel je ons in staat de service verder te verbeteren.

Zo dien je een klacht in

 1. Klacht kenbaar maken
  Een klacht kun je indienen bij onze pensioenuitvoerder Appel Pensioenuitvoering. Dat kan via het contactformulier of schriftelijk via:

  Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf
  p/a Appel Pensioenuitvoering
  Postbus 1044
  2280 CA Rijswijk ZH

  Appel Pensioenuitvoering registreert de klacht en geeft deze door aan de betreffende afdeling. Op korte termijn bieden we je een oplossing aan. Hierover nemen we contact met je op.

 2. Het pensioenfonds
  Als je niet tevreden bent met de oplossing of als je klacht ongegrond wordt bevonden, kun je in beroep gaan bij het bestuur van je pensioenfonds. Dit kan alleen schriftelijk. Het bestuur doet dan een uitspraak over de klacht. Je kunt contact opnemen met het bestuur via:

  Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf
  T.a.v. het bestuur
  Stationsweg 1
  3445 AA Woerden

 3. Ombudsman Pensioenen
  Ben je deelnemer aan de pensioenregeling? En ben je het niet eens met de beslissing van het bestuur van je pensioenfonds? Dan kunt je je klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen via:

  Ombudsman Pensioenen
  Postbus 93560
  2509 AN Den Haag
  Telefoon: (070) 3499 620

  Werkgevers kunnen geen beroep doen op de Ombudsman Pensioenen.