Overlijden

Als jij overlijdt, kunnen je partner en/of kinderen een uitkering van ons pensioenfonds krijgen.

 

Wie krijgen een pensioenuitkering?
 • Je partner krijgt een partnerpensioen. Als je ongehuwd samenwoont, gelden wel een paar regels.
 • Je kinderen krijgen een wezenpensioen.
 • Een ex-partner kan recht hebben op bijzonder partnerpensioen.

Wat moeten je nabestaanden doen als je overlijdt?

 1. Als je getrouwd bent of geregistreerd partners
  De gemeente waar je woont geeft het overlijden aan ons door. Wij nemen contact op met je partner en/of kinderen. Je partner en/of kinderen kunnen ook zelf contact met ons opnemen. We leggen hen uit hoe ze het partner- en/of wezenpensioen kunnen aanvragen.

 2. Als je samenwoont
  Je partner moet dan zelf contact met ons opnemen.

 3. Als je in het buitenland woont
  Je nabestaanden moeten dan zelf contact met ons opnemen.

Contact