Wezenpensioen

Als jij overlijdt, krijgen je kinderen een uitkering van ons pensioenfonds. Dit heet wezenpensioen. Je kinderen krijgen dit wezenpensioen totdat ze 18 jaar worden. Volgen ze een studie, dan keren we uit tot ze hun diploma behalen en uiterlijk totdat ze 27 jaar worden.

Het wezenpensioen is voor je eigen kinderen, geadopteerde kinderen en pleegkinderen die je als eigen kinderen opvoedt.

Wat moet je doen?

  1. Je hoeft niets te doen. Als jij komt te overlijden, krijgen wij dat door van de gemeente. Die geeft ook de gegevens van je kinderen aan ons door. Wij nemen contact met ze op.

  2. Wil je weten wat je kinderen krijgen? Kijk dan op je jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).

Dit moet je verder weten

Het wezenpensioen is voor elk kind 14% van je ouderdomspensioen. Het gaat om het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot je pensionering bij ons pensioen zou opbouwen.

Ben je al eerder uit de slagersbranche vertrokken, dan krijgen je kinderen alleen wezenpensioen over het pensioen dat je opbouwde tot je uit dienst ging.