Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af over het beleid en de wijze waarop dit wordt gevoerd aan het verantwoordingsorgaan (VO).

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan over een aantal onderwerpen adviesrecht. De taken, rechten en verplichtingen van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in de statuten van het fonds en verder uitgewerkt in een reglement.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden: 3 namens de (ex-)deelnemers, 2 namens de gepensioneerden en 2 namens de werkgevers.

Samenstelling per 1 januari2024

 

Namens gepensioneerden Benoemd door
Dhr. J.M. Stoots FNV
Dhr. J. van der Kooi CNV Vakmensen
Namens werknemers  
Mevr. K. Bant (voorzitter) FNV
Dhr. H. Hartgerink FNV
vacature CNV Vakmensen
Namens werkgevers  
Dhr. H.J. Hofmeester KNS
Dhr. J.L.M. te Riele KNS