Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt wordt, ga je uit dienst bij je werkgever. Je krijgt dan van de overheid een WIA-uitkering. Je kunt wél pensioen blijven opbouwen. Wij betalen dan mee aan jouw pensioenpremie. We noemen dit premievrije voortzetting.

Ben je meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan betalen we mee aan je pensioenpremie. Hoeveel we betalen, hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage.

Dat zie je in deze tabel:

% arbeidsongeschikt % premievrije voortzetting
0 - 35% 0%
35 - 45% 40%
45 - 65% 50%
65 - 100% 100%

 

Word je meer of minder arbeidsongeschikt?

Dan kijken we opnieuw hoeveel we meebetalen aan je pensioenpremie. We passen je pensioenopbouw aan volgens de laatste gegevens van het UWV.

Wat moet je doen?

  1. Je kunt een verzoek tot premievrije opbouw van je pensioen bij ons aanvragen.

  2. Doe dit bij voorkeur binnen een jaar na je 1e WIA-uitkering.

  3. Stuur een kopie van de volledige UWV-beschikking toekenning WIA, inclusief toelichting en berekening mee. Wij regelen het dan verder voor je.

Aanvraagformulier premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid