Bestuur

Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat (ex-)deelnemers, gepensioneerden en werkgevers goed geïnformeerd zijn over pensioenzaken.

Het bestuur bestaat uit 10 leden

Er zijn 5 leden namens de werkgevers, 3 leden namens de (ex-)deelnemers en 2 leden namens de gepensioneerden. Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het beheert het pensioengeld en zorgt voor een goed pensioen in de toekomst. Daarbij houdt het bestuur rekening met alle belanghebbenden. Het bestuur kan zich laten adviseren door deskundigen en kan werkzaamheden uitbesteden.


Leden van het bestuur per 1 januari 2024:

leden werkgevers organisatie functie
Mevr. L.T.M. de Leede KNS werkgeversvoorzitter
Dhr. A. Tarmond KNS bestuurslid
Dhr. W.A.J. Geurts KNS bestuurslid
Dhr. A.J.M. van Amerongen KNS bestuurslid
Mevr. M. Lemsom KNS bestuurslid
leden werknemers    
Dhr. M. Pet CNV Vakmensen bestuurslid
Dhr. E. Deuling FNV bestuurslid
vacature    
leden pensioengerechtigden    
Mevr. I.M. van Eekelen   werknemersvoorzitter
Dhr. R. Dik   bestuurslid
     
Mevr. R. García López FNV toehoorder