Bestuur

Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat (ex-)deelnemers, gepensioneerden en werkgevers goed geïnformeerd zijn over pensioenzaken.

Het bestuur bestaat uit 10 leden

Er zijn 5 leden namens de werkgevers, 3 leden namens de (ex-)deelnemers en 2 leden namens de gepensioneerden. Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het beheert het pensioengeld en zorgt voor een goed pensioen in de toekomst. Daarbij houdt het bestuur rekening met alle belanghebbenden. Het bestuur kan zich laten adviseren door deskundigen en kan werkzaamheden uitbesteden.


Leden van het bestuur per 1 januari 2022:

leden werkgevers organisatie functie
Mevr. L.T.M. de Leede KNS werkgeversvoorzitter
Dhr. A. Tarmond KNS bestuurslid
Dhr. W.A.J. Geurts KNS bestuurslid
Dhr. A.J.M. van Amerongen KNS bestuurslid
Dhr. R.B.E. van Kessel KNS bestuurslid
leden werknemers    
     
Mevr. M.M. Peters FNV bestuurslid
Dhr. M. Pet CNV Vakmensen bestuurslid
leden pensioengerechtigden    
Dhr. R. Dik   bestuurslid
Mevr. I.M. van Eekelen   werknemersvoorzitter