Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is vastgesteld volgens de uitgangspunten van de Pensioenfederatie. Het gaat om een beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in redelijke verhouding staat tot de verantwoordelijkheid, functie-eisen en tijdsbeslag van de bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht.

Gemiddeld wordt van de twee voorzitters verwacht dat zij twee dagen per week besteden aan het besturen van het fonds. Hier hoort ook studie, overleg en bijeenkomsten bij. De overige bestuursleden besteden gemiddeld 1 dag per week aan het besturen van het fonds. Voor de voorzitter van de raad van toezicht wordt ook uitgegaan van 1 dag per week, van de overige leden van de raad van toezicht van een halve dag per week.

Géén prestatie-gerelateerde beloning

Van iedereen mag een kritische opstelling worden verwacht. Daarom worden er geen leningen verstrekt en hebben de leden geen andere financiële of niet-financiële voordelen. Ook krijgen zij geen ontslagvergoedingen of iets dergelijks.

De meeste bestuursleden zijn in dienst bij de werkgeversorganisatie KNS of de werknemersorganisaties FNV of CNV Vakmensen. De beloning voor deze bestuursleden wordt dan ook overgemaakt naar deze organisaties. Ditzelfde geldt voor enkele leden van het verantwoordingsorgaan. Enkele zelfstandige bestuursleden en de leden van de raad van toezicht zijn BTW-plichtig; deze BTW wordt door het fonds vergoed.

Geen beloning voor duurzaamheidsrisico's

Binnen ons beloningsbeleid houden wij geen rekening met duurzaamheidsrisico’s op het gebied van milieu en maatschappij. Wij kennen bijvoorbeeld geen duurzaamheidsbonussen voor bestuurders. Duurzaamheid en verantwoord beleggen spelen uiteraard een grote rol binnen ons beleggingsbeleid. Meer informatie is te vinden in de duurzaamheidsinformatie en op onze pagina over verantwoord beleggen