Afkoop

Als je weinig pensioen bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd, kopen we dit pensioen soms af. Je krijgt je pensioen dan in één keer. Later krijg je van ons pensioenfonds niets meer.

Dit kan alleen als je pensioen onder de afkoopgrens ligt. In 2024 is de wettelijke afkoopgrens € 592,51.

Is je ouderdomspensioen € 2 of lager, dan vervallen ook je andere opgebouwde pensioenaanspraken.

Overlijden

Als je partnerpensioen minder is dan € 592,51 (in 2024), kopen we dat pensioen af als je overlijdt.

Je partner krijgt dit bedrag dan in één keer. Dit geldt ook voor het wezenpensioen.