Geschillen

Misschien ben je het niet eens met de manier waarop de pensioenuitvoerder het reglement en de statuten uitvoert. Neem in dat geval meteen contact met ons op; wij zullen je zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid geven.

Zo dien je een geschil in

 1. Pensioenfonds
  Je kunt je geschil aan ons kenbaar maken door een brief te sturen naar:

  Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf
  p/a Appel Pensioenuitvoering
  Postbus 1044
  2280 CA Rijswijk ZH

 2. Bestuur
  Als het geschil niet kan worden opgelost, kun je je geschil schriftelijk bij het bestuur van het pensioenfonds kenbaar maken. Geef ook aan waarom je het niet eens bent met de geboden oplossing. Het bestuur doet schriftelijk uitspraak over het geschil. Je kunt contact opnemen met het bestuur via:

  Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf
  T.a.v. het bestuur
  Pompmolenlaan 10 C
  3447 GK Woerden

 3. Geschillencommissie
  Als je het niet eens bent met de uitspraak van het bestuur, kun je binnen één maand na dagtekening van de beslissing van het bestuur in beroep gaan bij een onafhankelijke geschillencommissie: de 'Commissie van Scheidslieden'. Dit doe je schriftelijk. In het Reglement Commissie van Scheidslieden staat wat je in je brief moet vermelden.

  Je kunt in beroep gaan bij de Commissie van Scheidslieden:

  Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf
  p/a Appel Pensioenuitvoering
  Postbus 1044
  2280 CA Rijswijk ZH

 4. Ombudsman Pensioenen
  Ben je het niet eens met het advies van de geschillencommissie? Of legt het bestuur van het pensioenfonds het advies van de geschillencommissie naast zich neer? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen:

  Ombudsman Pensioenen
  Postbus 93560
  2509 AN Den Haag
  Telefoon: (070) 3499 620

  Je kunt deze stap ook overslaan en direct naar de kantonrechter gaan (stap 5).
  Werkgevers kunnen geen beroep doen op de Ombudsman Pensioenen.

 5. Kantonrechter
  In het uiterste geval kun je je tot de kantonrechter richten. Neem hiervoor contact op met de kantonrechter die bij je woonplaats hoort.