Gepubliceerd op 14 november 2023

Onze dekkingsgraad is nu 132,3%

De actuele dekkingsgraad is in oktober gedaald naar 132,3%. In september was dat 133,5%.

We berekenen elke maand onze dekkingsgraad. Deze geeft aan hoe financieel gezond het pensioenfonds is. De dekkingsgraad kan per maand schommelen. Vooral de rente en de opbrengsten uit onze beleggingen hebben daar invloed op.

Voor ons beleid gaan we uit van de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden: de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is in oktober gedaald van 130,3% naar 129,7.

Meer informatie vind je bij Financiële situatie.