Gepubliceerd op 29 december 2022

Pensioenen per 1 januari 2023 met 8,8% omhoog

Pensioenfonds Slagers verhoogt per 1 januari 2023 alle pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken met 8,8%.

Het bestuur bekijkt elk jaar of het de pensioenen kan verhogen. De dekkingsgraad per eind oktober is bepalend voor de hoogte van de toeslagverlening. Eind oktober 2022 was de beleidsdekkingsgraad 128,7%. Dat is voldoende om een toeslag te mogen geven.

Het bestuur mag de pensioenen alléén verhogen als dit op een evenwichtige manier gebeurt. Het bestuur heeft daarom de belangen van alle deelnemers, jong en oud, goed afgewogen. Het bestuur besloot dat de pensioenen met 8,8% omhoog gaan. Daarmee wordt een deel van de inflatie gecompenseerd en houdt het pensioenfonds ook voldoende reserves. Dit is nodig omdat er binnen enkele jaren een nieuw pensioenstelsel komt.

 

Het pensioenfonds betaalt de verhogingen van de pensioenen uit het vermogen en het rendement op de beleggingen. Een verhoging kan dus alleen als het pensioenfonds genoeg geld heeft. Je hebt dus niet automatisch recht op een verhoging. Dat bepaalt het bestuur ieder jaar. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging.

Wil je meer informatie?

Op deze pagina lees je meer over het verhogen van de pensioenen.