Gepubliceerd op 15 november 2023

Gepensioneerden geven hun mening via de vakbond

De Wet Toekomst Pensioenen is op 1 juli 2023 is van kracht geworden. Alle pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd gekregen om aan deze nieuwe wet te voldoen. Dat geldt ook voor het pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. De afspraken die worden gemaakt worden vastgelegd in een zogenoemd ‘transitieplan’. Voordat dit plan wordt ingevoerd, kunnen de deelnemers van het pensioenfonds hun mening geven. Leden van vakbonden, gepensioneerden en voormalig deelnemers aan het pensioenfonds kunnen daarvoor terecht bij hun vakbond: CNV Vakmensen en FNV.

De pensioenregeling is onderdeel van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). De cao wordt gesloten tussen werkgevers en vakbonden. Dat betekent dus dat pensioengerechtigden die lid zijn van een vakbond, hun mening over het transitieplan kunnen geven via de vakbond waarvan zij lid zijn.

Op de websites van CNV Vakmensen en FNV vind je nu al informatie over deze transitieregeling.

Wil je verder op de hoogte blijven of heb je vragen?
Stel ze aan jouw vakbondsbestuurder: Nancy Abelskamp (CNV Vakmensen): n.abelskamp@cnvvakmensen.nl of Ilja Phillippen-Nijssen (FNV):  ilja.philippen@fnv.nl.