Gepubliceerd op 12 februari 2024

Pensioenfonds Slagers doet een reputatie- en communicatieonderzoek

In februari 2024 onderzoeken wij de tevredenheid over Pensioenfonds Slagers en onze communicatie. Wij willen namelijk weten wat wij goed doen én wat wij beter moeten doen. Willekeurig krijgt een gedeelte van de werknemers, oud-werknemers en pensioengerechtigden deze week een uitnodiging voor een online onderzoek.

Onderzoek naar tevredenheid over het pensioenfonds en onze communicatie

Met dit onderzoek verzamelen wij waardevolle informatie over ons pensioenfonds, onze communicatie en informatievoorziening. De resultaten moeten ons inzicht geven in hoeverre (oud-)werknemers en pensioengerechtigden tevreden zijn en hoe wij onze communicatie beter kunnen laten aansluiten op de wensen en behoeften.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction.