Strategische doelstellingen

Als pensioenfonds hebben we een grote verantwoordelijkheid. We hebben 4 belangrijke doelstellingen.

 

1.  Een goed pensioen

Het doel van het fonds is om nu en in de toekomst een goed pensioen te genereren voor deelnemers, gepensioneerden en nabestaanden bij ouderdom en overlijden. Hiertoe worden de ontvangen gelden beheerd en belegd, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten, de risicohouding en ambitie die samen met de sociale partners zijn vastgesteld.

2.  Bestaansrecht

Het fonds zorgt voor zelfstandig bestaansrecht om uitvoering te geven aan de doelstelling: een zo goed mogelijk pensioen voor deelnemers realiseren.

Dit wordt periodiek geëvalueerd.

3.  Correcte uitvoering

We zorgen voor een correcte, flexibele, verantwoorde en (kosten-)efficiënte uitvoering.

4.  Helder communiceren

Het fonds communiceert met alle betrokkenen op een open en heldere wijze, betrekt hen bij de uitvoering van de regeling en creëert voldoende draagvlak.